Nederlandse werkgevers zien vlak personeelsbestand

AMSTERDAM - Van de Nederlandse werkgevers verwacht 8 procent in het eerste kwartaal van 2009 een toename van het aantal werknemers, 2 procent voorspelt een afname en 87 procent van de werkgevers ziet geen veranderingen in het personeelsbestand.

Dat blijkt dinsdag uit de Manpower Employment Outlook Survey voor het eerste kwartaal van 2009, dat liep van 16 tot en met 29 oktober van dit jaar.

De gegevens zijn verkregen uit vraaggesprekken met 750 in Nederland gevestigde werkgevers. Ze kregen allemaal de vraag voorgelegd "zal het totaal aantal werknemers op uw locatie de komende drie maanden - dus tot en met maart 2009 - toenemen, afnemen of gelijk blijven?".

De vooruitzichten voor de werkgelegenheid zijn op kwartaalbasis licht gedaald met 5 procentpunten. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2008 is de outlook gedaald met 4 procentpunten.

Outlook
Het begrip 'Net Employment Outlook', of kortweg 'outlook', staat voor het netto werkgelegenheidscijfer of het percentage werkgevers dat denkt het volgende kwartaal meer medewerkers te kunnen aantrekken waarop het percentage werkgevers dat verwacht dat het eigen personeelsbestaand zal inkrimpen in mindering is gebracht.

Werkgevers in Oost-Nederland verwachten volgens het onderzoek dat de werkgelegenheid voor het eerste kwartaal van 2009 stabiel blijft. De vooruitzichten zijn hier plus 12 procent.

Ook werkgevers in Zuid-Nederland zijn optimistisch over de werkgelegenheid voor het komende kwartaal: de verwachtingen staan op plus 10 procent.

Noord
In de overige regio's zijn de werkgevers voorzichtiger: in Noord-Nederland zijn de verwachtingen voor de werkgelegenheid gematigd met vooruizicht van 5 procent.

In West-Nederland zijn de werkgevers onzeker: de verwachting staat daar op min 1 procent. Dit is de minst positieve voorspelling in deze regio sinds het vierde kwartaal van 2005.

Werkgevers in alle negen industriele sectoren hebben positieve verwachtingen voor de werkgelegenheid voor het eerste kwartaal van 2009.

Transport
De sector transport, opslag en communicatie, met een netto werkgelegenheidscijfer van plus 15 procent en de sector financiële dienstverlening, met een netto werkgelegenheidscijfer van plus 14 procent, hebben de meest positieve verwachtingen voor de werkgelegenheid.

Ook in de sector mijnbouw en delfstofwinning zijn de verwachtingen positief met een outlook van +12 procent.

In twee sectoren heerst er onzekerheid over de groei van de werkgelegenheid. Werkgevers in de sector landbouw, bosbouw en visserij en de sector nutsbedrijven rapporteren een outlook van plus 1 procent.

Productie
Hoewel werkgevers in de sector productiebedrijven in het komende kwartaal wel verwachten nieuwe mensen aan te nemen, wat wordt weerspiegeld in een outlook van plus 9 procent, is het optimisme over de werkgelegenheid in vergelijking met het vorige kwartaal met 22 procentpunten aanzienlijk gedaald.

In de sector nutsbedrijven verwacht men een aanzienlijke daling van het nettowerkgelegenheidscijfer van 12 procentpunten.De sectoren bouwnijverheid en landbouw, bosbouw en visserij verwachten een gematigde daling van 8 procentpunten.

Werkgevers in de sector mijnbouw en delfstofwinning zijn optimistisch en verwachten een stijging van de outlook van 6 procentpunten.

Zakelijk
Werkgevers in de sector zakelijke dienstverlening hebben positieve verwachtingen voor de werkgelegenheid voor het eerste kwartaal van 2009. Zij rapporteren een outlook van plus 14 procent. Zowel op kwartaal- als op jaarbasis is het werkgelegenheidscijfer licht gestegen met 4 procentpunten.

Werkgevers in de sector overheid en maatschappelijke dienstverlening verwachten in het eerste kwartaal van 2009 een bescheiden aantal mensen aan te nemen. Zij rapporteren een nettowerkgelegenheidscijfer van plus 4 procent. Deze verwachtingen zijn gelijk aan die van het vorige kwartaal en de Outlook is zowel op kwartaal- als jaarbasis niet gewijzigd.

Groothandel
Het nettowerkgelegenheidscijfer van plus 7 procent dat wordt gerapporteerd door werkgevers in de sector groothandel, detailhandel en horeca geeft aan dat de werkgelegenheid in het komende kwartaal waarschijnlijk zal toenemen, aldus het onderzoek van Manpower. De sector heeft optimistische verwachtingen en de outlook is zowel op kwartaal- als op jaarbasis met 3 procentpunten gestegen.

Op geen van de genoemde percentages is een seizoenscorrectie uitgevoerd.

NUwerk

Tip de redactie