AMSTERDAM - Het kabinet moet maatregelen nemen om de ergste pijn weg te nemen bij bedrijven met een acute vraaguitval. Dat laten MKB-Nederland en VNO-NCW in een persbericht weten.

De ondernemingsorganisaties maken zich ernstige zorgen over de gevolgen van de scherpe daling van de wereldhandel. Het exporterende bedrijfsleven, dat met een extreme vraaguitval heeft te maken, wordt hierdoor hard geraakt.

Het kabinet zou daarom meer maatregelen moeten nemen. VNO-NCW en MKB Nederland denken hierbij aan ruimere financiële mogelijkheden voor bedrijven en een ruimhartiger opzet van de regeling voor werktijdverkorting.

Krediet
Daarnaast zou bij de vervroegde afschrijving, waardoor bedrijven onmiddellijk geld beschikbaar kunnen krijgen, een ruimere achterwaartse verliescompensatie moeten komen. Gezonde bedrijven moeten via een garantie weer kredietverzekeringen kunnen krijgen. Tot slot moet de groeifaciliteit, de garantiemaatregel voor kredietverlening aan bedrijven, aanzienlijk ruimer worden.

De ondernemersorganisaties zijn niet alleen maar negatief. In de jongste cijfers van het Centraal Planbureau zien ze ook wat lichtpuntjes. Zo neemt de koopkracht toe in 2009, zakt de huizenmarkt niet in en blijft de stijging van de werkloosheid onder controle.