AMSTERDAM - De regeling voor werktijdverkorting (WTV) is nu ook toegankelijk voor bedrijven die minder dan 10 miljoen euro omzet draaien. Dat heeft het ministerie van SZW op aandringen van MKB-Nederland toegezegd.

Formeel is een goedkeurende accountantsverklaring nodig om voor werktijdverkorting in aanmerking te komen. Kleinere bedrijven met een omzet onder de 10 miljoen euro hebben zo’n verklaring normaal gesproken niet nodig voor hun jaarrekening.

De mkb-ondernemingen dreigden daarom op voorhand buiten de regeling te vallen.

Beperkte verklaring
Het ministerie van SZW heeft nu toegezegd dat ook bedrijven met een beperktere verklaring van de accountant toegang krijgen tot de werktijdverkorting, uiteraard mits zij aan de overige voorwaarden voldoen.

MKB-Nederland wijst er nog wel op dat de beperkte toegang tot de regeling mkb-bedrijven kan benadelen. Aanvragen zijn namelijk slechts mogelijk tot 1 januari en bovendien geldt de regeling tot het totale aantal van 20.000 is bereikt. Omdat veel kleine bedrijven toeleveranciers van grote ondernemingen zijn, worden zij pas later getroffen. De aangepaste regeling werktijdverkorting is tegen die tijd wellicht al gesloten.