ZWOLLE - Producent van buizen en leidingsystemen Wavin kampt met een dalende vraag in de bouwsector. Het bedrijf overweegt dieper in de organisatie te snijden omdat de verwachting is dat de marktomstandigheden in de bouwsector ook volgend jaar slecht zullen zijn.

"We zagen ons de afgelopen maanden geconfronteerd met een snel verslechterend ondernemingsklimaat", aldus Wavin dinsdag in een tussentijds handelsbericht. Volgens het bedrijf uit Zwolle heeft de kredietcrisis een "significante" invloed op de bouwactiviteiten in Europa.

Wavin verwacht dat de omzet dit jaar onder de 1,6 miljard euro uitkomt, een daling van circa 2 procent ten opzichte van 2007. Het bedrijfsresultaat (ebitda) daalt naar verwachting met een kwart tot onder 160 miljoen euro.

Reorganisatie
Om de aanhoudend barre tijden het hoofd te bieden, overweegt Wavin een nieuwe reorganisatie door te voeren. Met de niet nader beschreven maatregelen kan het bedrijf 10 tot 15 miljoen euro op de kosten besparen.

Eerder dit jaar schrapte Wavin al driehonderd banen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Samen met een reductie van het aantal flexibele arbeidskrachten leidt dit tot een vermindering van de kosten van 22,5 miljoen euro op jaarbasis.

Met de maatregelen verwacht Wavin binnen de afspraken met de banken te blijven. Met de inkomsten uit de operationele activiteiten en beoogde bezuinigingen verwacht het bedrijf de schulden te verlagen van 681 miljoen halverwege dit jaar tot minder dan 550 miljoen euro eind dit jaar.