AMSTERDAM - Hoewel het Centraal Planbureau (CPB) maandag een economische krimp voorspelt voor 2009, zal de koopkracht stijgen met gemiddeld 1,75 procent per persoon, vooral door de dalende inflatie als gevolg van lagere grondstof- en energieprijzen.

Daarnaast hoeven werknemers volgend jaar geen WW-premie meer te betalen en blijven de cao-lonen stijgen. Toen de cao's werden afgesloten werd nog rekening gehouden met een lage werkloosheid en een hoge inflatie.

Dat leidt tot een gemiddelde loonstijging van 3 procent in 2009 en 1,5 procent in 2010. De inflatie daalt volgens het CPB van 2,5 procent dit jaar naar 1,5 procent in 2009 en 1 procent in 2010.

Ondanks de achterblijvende indexatie van de pensioenfondsen gaan 65-plussers er toch op vooruit. Dit geldt niet voor 65-plussers met inkomens boven de 34.000 euro. Alleen rijkere ouderen leveren in doordat zij niet profiteren van de verhoging van de ouderenkorting.