AMSTERDAM - De helft van de tien grootste Nederlandse bedrijfstakpensioenfondsen heeft per eind november een dekkingsgraad die ligt tussen de 85 en 95 procent, terwijl de wettelijke grens op 105 procent ligt. Dat laat de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) maandag weten.

De dekkingsgraad zegt iets over de vermogenspositie van pensioenfondsen: bij een dekkingsgraad van honderd procent heeft een pensioenfonds net genoeg vermogen om zijn verplichtingen na te komen, daarboven beschikt het fonds over buffers.

Die reserves zijn bedoeld om economisch zware tijden door te komen. De uitzonderlijke situatie op de financiële markten heeft de aangelegde reserves van vele fondsen de afgelopen maanden echter weggevaagd.

Geen indexatie
De meeste pensioenfondsen zullen de pensioenuitkeringen daarom in 2009 niet indexeren. Dat betekent voor gepensioneerden dat hun bruto pensioenuitkering het komende jaar even hoog zal zijn als in 2008. Voor werknemers betekent dit dat hun opgebouwde pensioen niet met de loonontwikkeling meegroeit.

Daarnaast worden premieverhogingen niet uitgesloten. Hierover geven de individuele pensioenfondsen de komende tijd meer duidelijkheid.

Voldoende vermogen
Overigens stelt de VB dat bij alle fondsen nog steeds voldoende vermogen aanwezig is om de komende vele jaren de pensioenuitkeringen te betalen. Wel is het nodig om de buffers weer aan te vullen. En dat vergt offers van zowel werkgevers, werknemers als gepensioneerden, aldus de vereniging.