Een goede voorbereiding op calamiteiten is cruciaal om de gevolgen voor een onderneming te dempen. Veel bedrijven hebben echter nog geen noodplan achter de hand.

Door: Luc Klein | Logica

Afgelopen week werd de wereld opgeschrikt door terroristische aanvallen in Mumbai, India, waarbij veel doden en gewonden vielen. Daarnaast werden mensen gegijzeld. Toevalligerwijs verbleef de top van Unilever in één van de hotels waarop een aanslag werd gepleegd, maar - gelukkig - is hen niets overkomen. Wat als het minder fortuinlijk was afgelopen? Een dergelijk scenario kan rampzalige gevolgen hebben voor een onderneming.

Korte termijn gevolgen
De beurskoers van een onderneming kan negatief worden beïnvloed wanneer iets onverwacht negatiefs gebeurt met de top van een onderneming inclusief een CEO; zeker in die gevallen waarin een CEO wordt gezien als (gezichts)bepalend voor het succes van de onderneming.

Door het ontbreken van de CEO zal de onderneming gedurende een korte tijd "stuurloos" zijn, belangrijke beslissingen worden uitgesteld. Het vertrouwen dat stakeholders hebben in een onderneming om risico's af te wegen en er mee om te gaan kan worden aangetast.

Crisis- en business continuïteitsmanagement
Wanneer een calamiteit zoals in India gebeurt, kan dit een reden zijn om een crisismanagementplan te activeren. Uit internationale onderzoeken blijkt dat nog steeds een groot aantal bedrijven geen crisis en business continuïteitsmanagement plannen hebben, of dat deze niet up-to-date of recentelijk zijn getest.
Om negatieve effecten op korte termijn te voorkomen is crisismanagement van belang.

Belangrijk onderdeel is goede communicatie: Communicatie naar werknemers en hun familieleden, klanten, leveranciers en publieke autoriteiten en dient te worden gedaan door een daartoe aangewezen communicatiedeskundige of een getrainde senior executive.

Lange termijn-gevolgen
Indien crisissen zich frequenter en/of op grotere schaal voordoen, kunnen deze een negatieve impact hebben de operationele activiteiten van de ondernemingen, zoals bijvoorbeeld de veiligheid van het eigen personeel. Ook wanneer een onderneming niet is gevestigd in het crisisland, kan de mate waarin een onderneming afhankelijk is van toeleveranciers en klanten die daar wel zijn gevestigd een rol spelen. Fabricage, transporten en outsourcingsactiviteiten kunnen stil komen te liggen.

In al deze situaties moet worden nagegaan wat de impact is op de gevoerde strategie van de onderneming. Welke alternatieven (landen, allianties, leveranciers) zijn er? Hoelang duurt het voordat een nieuwe strategie is ontwikkeld en geïmplementeerd en tegen welke kosten? Een strategisch risicobeoordeling kan een goede manier zijn om senior management van ondernemingen te assisteren bij het ontwikkelen van een nieuwe strategie. Zo kan een optimale balans worden gevonden tussen opportunities, aanvaardbare risico's en kosten voor het ontwikkelen en uitvoeren van de nieuwe strategie.

Goede voorbereiding
Bedrijven dienen voorbereid te zijn op onverwachte en onzekere gebeurtenissen die een negatieve impact kunnen hebben op het voortbestaan van de onderneming. Het doen van strategische risicobeoordelingen voor de langere termijn helpt managers beslissingen te onderbouwen. Het hebben van crisisplannen, die up-to-date en regelmatig getest zijn, zijn cruciaal indien het onverhoopt toch mis gaat.

Luc Klein MBA is Senior Business Consultant Risk & Compliance bij Logica Nederland B.V.