DEN HAAG - Het toezicht op bedrijven en andere rechtspersonen wordt verbeterd om witwassen van zwart geld en het financieren van terrorisme tegen te gaan.

Het kabinet besloot vrijdag op voorstel van minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie tot het afschaffen van de preventieve toets bij oprichting en over te gaan op een systeem van doorlopende controle.

Het huidige toezicht, waarbij het aan de minister van Justie is om een verklaring van geen bezwaar af te geven bij oprichting, blijkt in de praktijk niet goed te werken, terwijl het de bedrijven wel opzadelt met administratieve rompslomp en kosten.

De overheid gaat in de toekomst aan de hand van zogeheten risicoprofielen na of een verhoogde kans bestaat op criminaliteit.

Kadaster
Het ministerie van Justitie gaat dan zoveel mogelijk gebruik maken van allerlei gegevens die beschikbaar zijn binnen de overheid, zoals de gemeentelijke basisadministratie, het handelsregister, de Belastingdienst, het kadaster of de uitkeringsinstanties.

Als al die informatie wordt samengebracht kunnen handhavers zoals het Openbaar Ministerie, De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de opsporingsdienst FIOD/ECD ermee aan de slag om een bedrijf onder de loep te nemen.