AMSTERDAM - Het invoeren van een Europees veilingsysteem van emissierechten voor de olieraffinage-industrie heeft aanzienlijke gevolgen voor de sector in Nederland. Dat zegt Roland Berger Strategy Consultants.

Het bedrijf concludeert dit op basis van onderzoek naar de Nederlandse olieraffinage-industrie in opdracht van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie.

Bieden
In het nieuwe plan, dat in 2013 wordt ingevoerd, moeten bedrijven bieden op het recht om CO2 te mogen uitstoten. Naar schatting van Roland Berger levert dit een extra kostenpost op van 1 tot 3 dollar per vat ruwe olie.

De Nederlandse olieraffinaderijen zullen hierdoor hun sterke internationale concurrentiepositie verliezen, aldus het adviesbureau.

Export
De Nederlandse olieraffinaderijen exporteren volgens Roland Berger 61 procent van hun totale productie, waarvan bijna de helft naar landen buiten de EU. Daarnaast wordt 93 procent van het totaal verhandelde volume geexporteerd. Hierdoor zal het niet mogelijk zijn om stijgende kosten als gevolg van emissierechtenveiling door te berekenen in de verkoopprijs van olieproducten, aangezien raffinaderijen buiten de EU hun prijzen gelijk zullen houden, aldus het bureau.

Zij stellen dat de economische effecten vooral Rotterdam zullen treffen. De Rotterdamse haven is momenteel het belangrijkste Europese handelscentrum voor ruwe olie en olieproducten, maar deze functie zal door het afnemen van de Nederlandse olieraffinage ernstig worden geschaad, zegt Roland Berger.

BNP
Het adviesbureau voorspelt, mede door intensievere internationale concurrentie en de financiële crisis, een afname in bruto nationaal product van 5 miljard euro tot 6 miljard euro en een aanzienlijk negatief effect op de positieve handelsbalans.

Raffinaderijen zien volgens Roland Berger meer in 'benchmarking', wat raffinaderijen in staat stelt zich te spiegelen aan de energiezuinigheid van andere raffinaderijen om zo hun eigen processen te verbeteren.