AMSTERDAM - De pensioenpremie van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) gaat met 1 procent omhoog. Dat hebben het bestuur en de deelnemersraad van het fonds donderdag bepaald. Tevens is besloten in januari de pensioenuitkering niet te indexeren, ofwel aan te passen aan de inflatie.

De premie wordt hiermee 15,1 procent van het pensioengevend salaris. PMT regelt de pensioenvoorziening voor 1 miljoen werknemers in de metaal- en technieksector.

De crisis op de financiële markten heeft grote gevolgen gehad voor PMT, dat de pensioenvoorziening regelt voor 1 miljoen werknemers in de metaal- en technieksector. De dekkingsgraad, de mate waarin het fonds aan zijn toekomstige pensioenverplichtingen kan voldoen, is gezakt van 140 tot 86 procent.

Pensioenvermogen
Het pensioenvermogen zakte door dalende aandelenkoersen van 34,5 miljard euro naar 27,6 miljard euro, terwijl de verplichtingen door dalende marktrente omhoog gingen van 24,6 miljard euro tot 32,2 miljard euro.

PMT heeft de gedaalde dekkingsgraad gemeld aan de DNB. Het fonds heeft tot 1 april om aan te geven hoe het zijn dekkingsgraad in de komende jaren weer op peil denkt te krijgen.