BRUSSEL - Onderhandelaars van EU-instellingen zijn vrijwel akkoord over het EU-plan om fors meer hernieuwbare energie te gebruiken in 2020. Europarlementslid Dorette Corbey (PvdA), die bij de onderhandelingen betrokken is, meldde dat donderdag.

Doel is dat 20 procent van de energie in 2020 uit hernieuwbare bronnen komt. Nederland moet daardoor zorgen voor bijna zes keer zoveel windmolens, zonnepanelen en andere alternatieve bronnen.

Alleen Italië houdt het compromis nog tegen. De Italiaanse regering eist dat de EU in 2014 het hele doel herziet. Maar andere landen weigeren dat.

Luchtvaart
Onderhandelaars zijn het er wel over eens dat de luchtvaart moet meetellen voor de berekening van het doel. Dit hoewel er nog geen echte biokerosine voor vliegtuigen bestaat. Landen met grote vliegvelden kregen wel voor elkaar dat zij iets worden ontzien voor dit doel.

Het plan is onderdeel van een groot pakket aan EU-maatregelen om het klimaat te beschermen. De regeringsleiders van de EU-landen en het Europarlement stemmen naar verwachting later deze maand over het pakket.