AMSTERDAM - VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een brandbrief naar het kabinet en de Tweede Kamer geschreven waarin zij vragen om snelle aanvullende maatregelen om bedrijven door de crisis te helpen.

Bedrijven hebben grote problemen bij de kredietfinanciering van hun bedrijfsvoering en investeringen, vinden de werkgeversorganisaties.

Zij denken aan een uitbreiding voor van de zogeheten 'groeifaciliteit'  voor middelgrote bedrijven. Deze regeling biedt een overheidsgarantie van 50% overheidsgarantie van het risicokapitaal dat banken en participatiemaatschappijen verstrekken.

Problemen
Daarnaast willen de werkgeversorganisaties dat het kabinet de regeling voor werktijdverkorting en de vervroegde fiscale afschrijving verbetert. In de brief vragen VNO-NCW en MKB-Nederland het kabinet ook om andere problemen aan te pakken. Er zou een tijdelijke regeling moeten komen voor het garanderen van debiteurenrisico's in binnen- en buitenland "met name voor in de kern gezonde bedrijven die met acute vraaguitval worden geconfronteerd".

Verder pleiten zij voor extra maatregelen om de woningmarkt te beschermen. Een tijdelijke verruiming van de Nationale Hypotheek Garantie en het optrekken van de financieringsnorm voor het Waarborgfonds Woningbouw voor Corporaties zouden een flinke terugval in woningprijzen moeten voorkomen, aldus de werkgeverorganisaties.