AMSTERDAM - Door interventie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wil de lerarenvereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) een fusie van regionale opleidingencentra (roc's) voorkomen. BON heeft de NMa woensdag om een onderzoek gevraagd.

ROC Amsterdam en ROC Flevoland zijn van plan bestuurlijk te gaan samenwerken. Door de fusie zou een instelling met ruim 46.000 leerlingen ontstaan.

"Grootschaligheid is niet meer van deze tijd", stelt BON. Een woordvoerder van de NMa stelt echter dat voor onderzoek een wetswijziging noodzakelijk is. De autoriteit mag nu alleen maar bedrijven onderzoeken.

Waarschuwing
Vorige week waarschuwde de Onderwijsraad voor schaalvergroting in het onderwijs. Het kabinet nam het advies van de raad over. De nog op de richten onderwijskamer van de NMa zou grote fusies moeten toetsen.

De leraren van BON menen dat de kwaliteit van het onderwijs in het mbo (middelbaar beroepssonderwijs) de afgelopen jaren het meest heeft geleden. Het mbo heeft jaren van fusieoperaties achter de rug, die hebben geresulteerd in de vorming van roc's met tienduizenden leerlingen. Volgens BON zijn de grote roc's zo "gebureaucratiseerd dat docenten en leerlingen geen invloed meer hebben op het onderwijsleerproces".