EEMSHAVEN - De milieuvergunning die de provincie Groningen eerder verleende aan Nuon voor de bouw van een elektriciteitscentrale in de Eemshaven moet worden vernietigd. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

Greenpeace, de Stichting Natuur en Milieu en een aantal inwoners van de gemeente Eemsmond waren naar de Raad gestapt omdat ze het niet eens waren met de vergunningverlening.

Het hoogste rechtsorgaan in Nederland heeft een groot deel van de bezwaren van de partijen gegrond verklaard. Volgens Greenpeace en de Stichting Natuur en Milieu zou de centrale de natuur in het gebied aantasten. Bovendien zou het onderzoek naar de gevolgen voor het milieu ernstig zijn tekortgeschoten. Ook de uitstoot van onder meer zwaveldioxide, dioxines, zware metalen en fluoride zou in de ogen van de partijen te hoog worden. De bewoners vreesden voor geluids- en lichthinder.