BRUSSEL - De Belgische aandeelhouders van Fortis hebben dinsdag tegen de benoeming van de Belgische zakenman Etienne Davignon gestemd als een van de nieuwe bestuurders van Fortis. Hiermee veegden zij het voorstel voor een nieuw Fortis-bestuur van tafel en blijft het oude bestuur in functie.

Maandag kregen drie van de vijf voorgestelde bestuursleden een meerderheid van de stemmen van de Nederlandse aandeelhouders, onder hen Davignon. Door Davignon af te wijzen, zouden er nog twee nieuwe bestuursleden overblijven, namelijk Karel de Boeck en Cheung Yi Chan. De Belgische wet vereist dat een bestuur uit minimaal drie personen moet bestaan.

De buitengewone aandeelhoudersvergadering en afsluitende stemming verliep uiterst rumoerig. Davignon werd uitgejouwd toen hij een verklaring wilde afgeven voorafgaand aan de stemming. Aandeelhouders keurden wel de benoeming van kandidaat uitvoerend topman (CEO) Karel de Boeck goed.

Davignon
Davignon kreeg maandag nog een nipte meerderheid met 50,6 procent van de stemmen. De Nederlandse aandeelhouders stemden maandag tegen de benoeming van de huidige waarnemend voorzitter Jan-Michiel Hessels en bestuurder Philippe Bodson.

Deze twee waren de laatste maanden betrokken bij de gang van zaken bij Fortis. Zij blijven nu aan, zolang er nog geen nieuw bestuur is gevonden.

Bestuur
Er moet nu worden gezocht naar een ander nieuw bestuur. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en zijn Belgische tegenhanger Deminor hebben een alternatief voorstel, maar dat mocht van het Fortis-bestuur dinsdag niet in stemming worden gebracht.

Op de vergadering in Brussel, die ongeveer vijf uur duurde, waren ruim vijfduizend aandeelhouders aanwezig, goed voor ongeveer 23 procent van het aandelenkapitaal.