BRUSSEL - Minister Wouter Bos van Financiën is er voorstander van om een fonds te vormen om spaarders te compenseren als hun bank failliet gaat. Dat fonds zou gevoed kunnen worden door spaarders een premie in rekening te brengen.

Bos opperde dat idee dinsdag na een beraad met zijn EU-collega's in Brussel. Op dit moment draaien de gezamenlijke banken en de overheid op voor de kosten als een bank haar spaarders niet meer kan betalen. De banken hebben onlangs nog aangedrongen op het opzetten van een fonds. Iets soortgelijks gebeurt al bij de Nationale Hypotheekgarantie.

De EU-lidstaten hebben dinsdag besloten de spaargarantie in alle lidstaten op maximaal een ton vast te stellen, zodat de EU-landen elkaar niet kunnen beconcurreren met verschillende garantiestelsels. Nederland heeft de garantie al eerder opgetrokken tot 100.000 euro.