UTRECHT - In de afgelopen maanden is volop gebruik gemaakt van nieuwe subsidie voor het plaatsen van zonneboilers op daken van huizen, meldt SenterNovem, de organisatie die de regeling uitvoert.

Ruim 1300 huizenbezitters, samen goed voor 2649 woningen, maakten in het eerste kwartaal gebruik van de regeling Duurzame Warmte voor bestaande woningen.

Bij bijna 90 procent van de huizen ging het om zonneboilers die met behulp van zonlicht zorgen voor warm water in huis. Daarnaast ging het om warmtepompen en micro-wkk ofwel superzuinige cv-ketels die ook stroom opwekken.

Prijs
De subsidie is bedoeld om deze warmtesystemen in de markt te zetten. Verwacht wordt dat de prijs zal dalen als ze op grote schaal worden toegepast. Aan het eind van de subsidieperiode, eind 2011, zouden de prijzen op een vergelijkbaar niveau moeten liggen als dat van conventionele warmtetoepassingen.

Van september tot december werd 3,2 miljoen aan subsidie verstrekt voor zo'n 7 miljoen aan investeringen. In totaal is 60 miljoen euro beschikbaar.