AMSTERDAM - Nederlandse banken hebben sinds de verslechtering van de crisis op de financiele markten meer tegoeden bij de Nederlandsche Bank (DNB) neergezet dan ze voorheen deden vanwege twijfel over de kredietwaardigheid van andere banken. Dit maakt de centrale bank dinsdag bekend.

Banken hebben de mogelijkheid om op eigen initiatief geld bij DNB op een speciale depositorekening te zetten. Per 28 november hadden banken voor 40,7 miljard euro op deposito geplaatst bij DNB.

Lange tijd maakten de banken nauwelijks gebruik van deze depositofaciliteit, stelt de centrale bank. "Met ingang van eind september kwam daar verandering in", aldus DNB.

Onzeker
De kredietcrisis heeft banken onzeker gemaakt over de risico's die zij lopen op leningen aan andere banken, oordeelt de centrale bank naar aanleiding van de sterk opgelopen deposito's.

"Banken die geld over hebben, lenen dat in de huidige gespannen marktomstandigheden niet door aan andere banken. Zij plaatsen deze overtollige gelden nu vaker op de depositofaciliteit bij de nationale centrale banken", aldus DNB.

Lehman Brothers
Na het omvallen van de Amerikaanse bank Lehman Brothers verslechterde de bancaire geldmarkt dusdanig dat de Europese Centrale Bank (ECB) op 8 oktober besloot de banken ongelimiteerd geld te lenen op weekbasis of voor langere termijnen. Zij moesten daarvoor wel een onderpand beschikbaar hebben.

Bij DNB werd op 24 oktober een voorlopig hoogtepunt aan stortingen bereikt; op die dag stalden banken voor bijna 59 miljard euro op hun depositorekeningen.