AMSTERDAM - De Nederlandse top uit het bedrijfsleven vreest dat banken de economie en het bedrijfsleven verdere schade toebrengen als zij de kredietverlening niet snel op gang brengen.

Bestuurders Ad Scheepbouwer van KPN en Jan Aalberts van Aalberts Industries zeggen dinsdag in Het Financieele Dagblad dat de banken de plicht hebben om de geldkraan weer open te draaien, nu de overheid financiële instellingen te hulp is geschoten. "Je kunt als bank niet aan alle kanten je hand ophouden bij de staat en er vervolgens niets mee doen", aldus Scheepbouwer.

Scheepbouwer krijgt bijval van ondernemer Wim van der Leegte van VDL Groep en bestuurders Peter Wennink van ASML en Peter Gerretse van Vanderlande Industries. "Banken moeten zich ruimhartiger opstellen", aldus Van der Leegte. "Voor de industrie dreigen 2008 en 2009 rampjaren te worden."

Kapitaaleisen
Het bedrijfsleven staat daarmee lijnrecht tegenover bankiers Bert Heemskerk van Rabobank en Floris Deckers van Van Lanschot. Volgens hen hebben banken te maken met hogere kapitaaleisen van de toezichthouder en is dat een obstakel om de kredietverlening weer op gang te brengen.

"Je moet niet aan de ene kant vragen dat de kredietkraan opengaat als op hetzelfde moment de kapitaaleisen worden opgeschroefd", aldus Heemskerk bij een hoorzitting in de Tweede Kamer vorige week.

Kredietkraan
Volgens de ondernemers heeft de overheid er met kapitaalinjecties en garanties echter alles aan gedaan om banken in staat te stellen de kredietkraan weer open te zetten. Maar Deckers van Van Lanschot acht het niet meer dan normaal dat de kredietkraan dicht gaat in een recessie: "De bomen groeien niet meer tot in de hemel en wij moeten dus vaker nee verkopen."

Wel is het bijzonder dat banken elkaar geen geld meer lenen, wat hun risicomijdende opstelling versterkt. "Maar zelfs als de interbancaire en de kapitaalmarkt open zouden zijn, zouden banken de kredietkraan nu dichter draaien", aldus Deckers, die bovendien een koude sanering onder Nederlandse banken voorspelt.