AMSTERDAM - Het kabinet maakt in totaal 7 miljoen euro vrij voor het programma e-Herkenning voor Bedrijven. Hiermee wordt gewerkt aan een veiliger en eenvoudiger manier van digitale identificatie van en voor bedrijven.

Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken wil toe naar een situatie waarin een ondernemer straks op een eenvoudige en veilige manier kan inloggen bij overheidsorganisaties met de inlogcode die zijn voorkeur heeft. Het kan gaan om bijvoorbeeld een door de overheid uitgegeven systeem zoals DigiD, maar misschien kunnen ondernemers in de toekomst ook wel inloggen bij de overheid met hun bankpas of hun mobiele telefoon.

In 2003 is DigiD burger geïntroduceerd. Een persoonlijk wachtwoord dat inmiddels meer dan zes miljoen burgers gebruiken om bijvoorbeeld hun aangiften digitaal in te dienen, informatie op de vragen bij de IB-Groep en kinderbijslag aan te vragen.
­
Bedrijven
Voor bedrijven zijn er op dit moment nog geen breed inzetbare oplossingen beschikbaar. Veel bedrijven hebben zo langzamerhand dan ook vele wachtwoorden, inlogcodes en passen waarmee zij transacties verrichten.

Met het programma e-Herkenning voor Bedrijven wordt gewerkt aan een stelsel van afspraken waardoor bedrijven zich straks ook kunnen identificeren bij de overheid met al bestaande goed beveiligde gegevens zoals bijvoorbeeld hun bankpas.
­
Experimenten
Om het nieuwe systeem, dat wel wat weg heeft van het iDEAL systeem voor betalingen op internet, te testen start het kabinet eerst met een aantal experimenten. Verschillende instanties doen daaraan mee, zoals de Belastingdienst, het Ministerie van Landbouw en de uitvoeringsdiensten van Economische Zaken zoals SenterNovem, de EVD en het Octrooicentrum.

Wie na 2009 met deze instanties te maken krijgt, moet daar terecht kunnen met één en dezelfde pas, code of wachtwoord naar keuze.