AMSTERDAM - Nederlandse ondernemers nemen grote zakelijke risico's in vergelijking met hun buitenlandse soortgenoten. Het merendeel verzekert zich bewust niet tegen bepaalde bedrijfsrisico's, zo blijkt uit onderzoek van verzekeraar Hiscox.

Eén op de zes MKB'ers sluit alleen een zakelijke verzekering af als daar geld voor over is. Het gaat hierbij om verzekeringen tegen bedrijfsrisico's als aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid, opstal en inboedel.

Minder dan de helft van de ondernemers heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor het personeel afgesloten. Ook op het afsluiten van verzekeringen voor zichzelf, zoals beroepsaansprakelijkheid of arbeidsongeschiktheid, beknibbelen de MKB'ers.

Buitenland 
De Nederlandse ondernemer steekt hiermee schril af bij zijn collega's uit Duitsland, Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten, die over duidelijk meer zakelijke verzekeringen beschikken.

"In andere landen zijn ondernemers veel bewuster bezig om risico's en de gevolgen hiervan af te dekken. De Nederlandse MKB-ondernemer staat bloot aan de gevolgen die een toenemende claimcultuur in Nederland met zich meebrengt", aldus
directeur Hans Leenaards van Hiscox Nederland.

Slechts 40 procent van de Nederlandse ondernemers vindt zakelijke verzekeringen essentieel voor een goede bedrijfsvoering. In Engeland en Frankrijk ziet respectievelijk 66 procent en 68 procent deze verzekeringen als onmisbaar.