AMSTERDAM - Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP'ers) merken weinig tot niets van de economische recessie. Sommigen zeggen zelfs meer werk te krijgen dan voorheen, zo blijkt uit recent onderzoek van Nationale-Nederlanden en belangenorganisatie ZZP Nederland.

Maar liefst 95 procent van de zelfstandigen staat volledig achter de beslissing om voor zichzelf te beginnen. Zelfs onder de huidige marktomstandigheden zouden ze dat weer doen.

Ruim de helft verwacht ook in de nabije toekomst geen negatief effect van de recessie op zijn werk. Een kwart van de ZZP'ers verwacht wel dat klanten nu kritischer worden. In het geval de orderstroom toch terugloopt, denkt bijna driekwart dit op te lossen door meer te netwerken en aan acquisitie te doen.

Loondienst
Slechts enkelen denken aan een terugkeer in loondienst. De overgrote meerderheid (89 procent) peinst er niet over om weer voor een baas te gaan werken: vrijheid, zelfstandigheid en flexibiliteit staan hoog in het vaandel van de ZZP'er.

Toch hebben zelfstandigen meer dan voorheen behoefte aan inkomensbescherming en -zekerheid. Tweederde van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. De economische teruggang is echter voor bijna de helft van de onverzekerden nu wel een extra argument om een dergelijk verzekering af te sluiten. Het gros heeft hier maximaal 200 euro per maand voor over.