BRUSSEL - Ruim vijfduizend metaalarbeiders uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en België betogen dinsdag in Brussel voor het behoud van hun banen.

Volgens de vakbonden kan het Europese klimaatplan, waar momenteel door de EU over wordt onderhandeld, veel banen kosten in de metaal.

De Europese Metaalbewerkersbond (EMB) heeft vooral kritiek op het voornemen CO2-emissierechten bij opbod te verkopen. Dit zou de werkgelegenheid in gevaar brengen.

Veiling
De emissierechten zijn nu nog gratis, maar de bedoeling is dat vanaf 2013 20 procent van de rechten worden geveild, oplopend tot 100 procent in 2020.

"Wij zijn niet tegen maatregelen die het milieu beschermen, maar dan moet dit wel op wereldschaal gebeuren. Er zijn immers concurrenten die niet aan de Europese normen moeten voldoen", aldus Peter Kunnen van de Belgische vakbond ACV-Metaal.