BRUSSEL - Banken zijn niet gered om alleen de eigen balans op orde te brengen, zei minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) maandag na afloop van EU-beraad met ministers van Economische Zaken in Brussel.

"Iedereen ergert zich momenteel grondig aan de banken", aldus Van der Hoeven. "Als je wordt geholpen om je taak te vervullen hoor je die vervolgens ook uit te voeren".

De minister vindt dat de kredietverlening door banken aan het bedrijfsleven momenteel nog veel te weinig van de grond komt. Ook over de voorwaarden die banken aan bedrijven stellen voordat ze geld beschikbaar stellen, is de minister niet te spreken.

Bedroevend
Ze vindt daarom dat er opnieuw gesprekken nodig zijn met de banken om ze duidelijk te maken dat ze actie moeten ondernemen. De opstelling van de banken in een eerder gesprek met een Kamercommissie, noemde ze "bedroevend".

De minister zei het te betreuren dat de ministers van Economische Zaken in Brussel niet tot een gezamenlijke verklaring zijn gekomen over de aanpak van de kredietcrisis.

Maatregelen
Het onderwerp is wel uitgebreid aan de orde geweest, zo gaf de minister aan. Van der Hoeven: "Er is sprake van een raamwerk voor een Europese aanpak. We moeten ervoor zorgen dat maatregelen van de ene lidstaat, niet negatief uitpakken voor bedrijven in een andere lidstaat".

De minister zei verder dat er gewaakt moet worden dat er geen subsidiewedloop ontstaat. Lidstaten moeten volgens haar proberen maatregelen nemen om de economische structuur te versterken en geen bedrijven ondersteunen die eigenlijk niet rendabel zijn.

Duurzaamheid
De auto-industrie als voorbeeld nemend, betekent dat volgens haar bijvoorbeeld inzetten op innovatie en duurzaamheid. Dus lichtere motoren, schonere auto's, aldus de minister.

Ze hoopt verder dat crisis er niet toe leidt dat er een hek om een lidstaat of om heel Europa wordt gezet. Van der Hoeven vindt het een taak van de Europese Commissie om de Europese landen op al deze punten bij de les te houden.