AMSTERDAM - Inzetten op het opslaan van CO2, zoals energiebedrijven grootschalig doen om de uitstoot van broeikasgas terug te dringen, is flauwekul. Dat zei professor Taco van Someren van Nyenrode Business Universiteit afgelopen week op het Nationaal Energie Forum in Amsterdam.

CO2-opslag gaat namelijk nog steeds uit van het gebruik van fossiele brandstoffen als olie en kolen. "Als die gaan verdwijnen, waarom zouden we er dan nog in investeren?", aldus Van Someren.

Het standpunt van Van Someren druist in tegen de investering van 60 miljoen euro in twee proefprojecten voor de ondergrondse opslag van CO2. Minister Jacqueline Cramer van Milieu kondigde de afgelopen week aan. Fossiele brandstoffen worden schaarser en net als de rest van de wereld zoekt Nederland naar nieuwe, duurzamere vormen van energie.

Zon
Van Someren was een van de experts die tijdens het Energie Forum het huidige Nederlandse energiebeleid bekritiseerden. Volgens topman Ad van Wijk van het duurzame energiebedrijf Econcern is er helemaal geen energiecrisis. "We moeten alleen niet naar beneden kijken, maar naar boven", aldus Van Wijk. "De zon geeft ons elk uur meer energie dan we het hele jaar in de hele wereld verbruiken."

Een van de problemen is volgens Van Wijk dat energie niet efficiënt wordt gebruikt. "De energie-efficiëntie is maar een schamele 2 procent. De rest, 98 procent van onze energie, verspillen we."

Nederland moet veel sneller op energie kunnen besparen, vond Theo Walthie, voorzitter van het RegieOrgaan EnergieTransitie en EU-adviseur op het gebied van concurrentie, energie en milieu. "Een energiebesparing van 2 à 3 procent per jaar is essentieel, maar nog een grote uitdaging", aldus Walthie.

Deurbel
Als voorbeeld noemde Van Wijk (Econcern) de deurbel. "Elk huis heeft een deurbel. Die staat de hele dag aan en verbruikt veel sluipstroom, terwijl je hem maar een uur per jaar nuttig gebruikt. Er zijn twee grote kolencentrales nodig alleen al om stroom te produceren voor onze deurbellen." Een oplossing ziet de topman in deurbellen uitgerust met zonnecellen, die precies de benodigde energie produceren.

Op het gebied van duurzame energie wordt Nederland voorbij gestreefd door landen als Duitsland en China. Wil Nederland een rol van betekenis kunnen spelen op het wereldterrein, moet ons land volgens Van Someren (Nyenrode) beter inspelen op de internationale behoeften.

Werknemers
"Schrap het huidige innovatiebeleid. Het heeft ons nog niks gebracht, alleen maar geld gekost", zo meent de professor. "Leg het initiatief bij de werknemers. We moeten terug naar ondernemerschap."

De vrees dat de klimaatdoelstellingen voor 2020 niet gehaald worden, is ondertussen groot. "De snelheid waarmee we iets doen, is veel te langzaam", aldus Walthie (RegieOrgaan EnergieTransitie).