EINDHOVEN - De financiële positie van de kinderopvang is vorig jaar verbeterd. Volgens een rapport van het Waarborgfonds Kinderopvang dat vrijdag is gepresenteerd, is zowel het gemiddelde rendement als de gemiddelde vermogenspositie gestegen.

Uit het Sectorrapport Kinderopvang 2008 blijkt verder dat de kredietwaardigheid van de sector vorig jaar niet wezenlijk is verbeterd. Het Waarborgfonds is wel tevreden over de gesignaleerde verbetering. Het wijst er echter op dat de financiële positie van het merendeel van de kinderopvangorganisaties nog steeds onvoldoende is voor financiering door banken, zonder extra zekerheidseisen.

Het waarborgfonds zegt duidelijk de gevolgen te merken van de verslechterde economische situatie. Deze heeft een negatieve invloed op het investeringsklimaat in de kinderopvang. Hierdoor vragen banken en ondernemers steeds vaker om garantstelling ten behoeve van investeringen.