BRUSSEL - Nederland vindt dat bedrijven binnen Europa aan dezelfde regels voor goed bestuur zouden moeten voldoen als in Nederland.

Daarmee wordt voorkomen dat bedrijven "in de verleiding komen uit te wijken naar landen waar het toezicht minder goed is verankerd".

Dat zei minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) vrijdag in Brussel waar de Europese ministers van Justitie bijeen waren. Nederland wil het onderwerp op de Europese agenda gezet krijgen.

Verbeteren
Nederland kent de code-Tabaksblat, een gedragscode voor beursgenoteerde ondernemingen. Momenteel buigt de commissie-Frijns zich over naleving van de code. Deze commissie zal ook met voorstellen komen om de code te verbeteren.

Hirsch Ballin pleit ervoor dat een soorgelijke gedragscode Europees wordt ingevoerd.