DEN HAAG - De maatregelen die het kabinet heeft genomen om de financiële crisis het hoofd te bieden hebben de staatsschuld flink doen toenemen, maar dit jaar komt ons land nog steeds uit op een overschot in de begroting, of wel een positief EMU-saldo van 1,1 procent.

"De fundamenten van de economie zijn stevig. Nederland is goed toegerust om de financiële crisis het hoofd te bieden," zei premier Jan Peter Balkenende na afloop van de ministerraad.

Werd op Prinsjesdag nog uitgegaan van een staatschuld van 42,1 procent van het Bruto Binnenlands Product, inmiddels is dat 57,3 procent van alle goederen en diensten die Nederland in een jaar produceert.

Investering
De minister-president wees erop dat de investering in de banken op termijn terug komt.

De cijfers staan in de najaarsnota, die inzicht geeft in wijzigingen in de uitvoering van de begroting. Het overschot van 1,1 procent is een verslechtering van 0,1 procent ten opzichte van Prinsjesdag. De inkomsten uit belastingen en premies vielen tegen (-0,3 procent), maar daar stond een meevaller in de aardgasbaten van 0,2 procent tegenover.