BRUSSEL - Sms-en vanuit een ander EU-land wordt vanaf 1 juli een stuk goedkoper. Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) en zijn collega's uit de andere EU-landen hebben daarover donderdag een akkoord bereikt.

Voor de grensoverschrijdende sms-jes komt er een prijslimiet van 11 cent ex btw, dus 13 cent inclusief btw. Nu kosten ze gemidddeld 29 cent ex btw.

"Goed nieuws voor de Nederlandse vakantiegangers", reageerde Heemskerk. De bewindslieden hebben ook besloten de prijslimiet voor grensoverschrijdende gsm-gesprekken te verlengen tot 2013. De limiet om te bellen naar een Europees land is momenteel ruim 50 cent incl btw. Elk jaar moet de prijslimiet iets omlaag.

Afronden
Nieuw is ook dat de gsm-bedrijven niet meer de internationale gesprekken op de minuut naar boven mogen afronden. Na dertig seconden moeten de bedrijven voortaan op de seconde precies afrekenen.

Voor mobiel internetten krijgt de consument nog geen maximumprijs. Wel mogen de internetters vanaf april 2010 vragen om te worden gewaarschuwd als de rekening bizar oploopt. Staatssecretaris Heemskerk had dat graag eerder gewild, maar daarvoor bleek geen meerderheid.

Spanje
Vooral Spanje, Oostenrijk en Tsjechië maakten bij het EU-beraad donderdag grote bezwaren tegen de prijslimieten. Spanje, dat nu fors verdient aan het bellen en sms-en door vakantiegangers, vindt dat de ingreep erg kwalijk uitpakt: grensoverschrijdende sms-jes zijn straks goedkoper dan binnenlandse sms-jes.

Tsjechië noemde het akkoord "totaal verkeerd en fout". Het land vreest dat de gsm-bedrijven de misgelopen inkomsten gaan opvangen door andere diensten duurder te maken.

Prijslimiet
Maar veel andere landen vinden de prijslimiet dringend nodig: de concurrentie leidt er namelijk niet vanzelf tot lagere prijzen. Namens Heemskerk zei plaatsvervangend ambassadeur Peter Kok in het EU-beraad dat de prijsregeling nu nodig is wegens uitzonderlijke omstandigheden. "Maar we roepen de Europese Commissie op om de komende periode te zoeken naar een alternatief voor de prijsregeling."

Het Europees Parlement stemt binnenkort naar verwachting ook in met het plan.