AMSTERDAM - Middelgrote ondernemingen en beursfondsen gaan in 2009 en 2010 structureel besparen op reguliere accountants- en advieskosten. Een besparing van 26 procent is daarbij niet onwaarschijnlijk, zo blijkt uit onderzoek van adviesbureau MacMountain onder 500 ondernemers.

Controleplichtige ondernemingen in het mkb-plus zijn voornemens hun accountant te confronteren met een aanzienlijk lager controle- en adviesbudget. Dat komt voor een groot deel door het pessimistisch ondernemersklimaat.

Daar komt bij dat de accountantskosten de afgelopen jaren onevenredig hard zijn gestegen. De ondervraagde ondernemers vinden dan ook dat de relatie tussen kwaliteit, effectiviteit en prijs van een ‘boekencontrole' niet transparant is.

Prijszetting
Een andere oorzaak van de kostenbesparing is de mogelijkheid om voorbereidende werkzaamheden in het kader van de financiële controle te laten uitvoeren door specialistische aanbieders, die sterk concurreren op prijs.

‘Niet alleen de prijszetting speelt mee, ook de geleverde kwaliteit - die nauwelijks afwijkt van Big-4 kantoren (KPMG, Ernst & Young, Deloitte en PricewaterhouseCoupers) - door nieuwe aanbieders bieden ons mogelijkheden tot verlaging van accountantskosten' aldus één van de ondervraagde ondernemers.

Adviesdiensten

Een andere uitkomst uit het onderzoek betreft de keuze voor een niet ‘Big-4' kantoor als het gaat om de inkoop van ‘extern advies'. Dat zou volgens de ondernemers tegen een opmerkelijk lager tarief kunnen worden ingekocht.

Freelancers en 'eenpitters' zullen hier echter niet van profiteren. De ondervraagde ondernemers willen geen risico's lopen, met name als het gaat om discontinuïteit, kwaliteitsaspecten en een beperkte mate van prijserosie. Zij doen eerder een beroep op middelgrote consultancy kantoren, die vanuit kostenoverweging een alternatief zijn voor de grotere internationale kantoren.