BRUSSEL - De garantie op artikelen in de EU dreigt te worden beperkt tot hooguit twee jaar, waarschuwt de Europese Consumentenbond BEUC. De bond vraagt de Europese Commissie dat plan te herzien, in elk geval voor producten die erg lang meegaan.

Wie iets koopt heeft nu veelal langer garantie dan twee jaar. In Nederland is dat vaak voor de technische levensduur van artikelen. In Engeland en Ierland is dat zes jaar, in Duitsland en Finland drie jaar.

Een langere garantie stimuleert fabrikanten om betere producten te maken, stelt de bond. De organisatie is nog wel bezig uit te zoeken of de kortere garantie in praktijk veel verschil maakt voor kopers.

Twee jaar
Het plan voor een maximale garantietermijn van twee jaar is onderdeel van een groot voorstel van de Europese Commissie aan de EU-landen en het Europees Parlement. "We zijn heel erg bezorgd over deze plannen", zegt Willemien Bax, onderdirecteur van de Europese Consumentenbond, woensdag. De bond vertegenwoordigt ruim veertig bonden met samen ruim 10 miljoen leden.

"Het voorstel is bedoeld om de consumentenrechten in heel Europa gelijk te trekken, om zo makkelijker over de grens te kunnen kopen. Maar wij merken dat hierdoor de consumentenrechten verslechteren in alle EU-landen, ook in Oost-Europese landen. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn", zegt Bax.

Kiezen
Een van de verslechteringen is dat klanten niet meer zelf kunnen kiezen tussen reparatie of geld terug, als een aankoop kapot blijkt. De fabrikant zou voortaan moeten bepalen wat er gebeurt.

Zelfs zouden een aantal algemene verkoopvoorwaarden kunnen terugkeren die nu in Nederland verboden zijn. Zo kan het weer mogelijk worden dat de verkoper de prijs verhoogt na de koop, als bijvoorbeeld een grondstof duurder blijkt.

Verbeteringen
"Er zitten ook wel enkele verbeteringen in het plan", nuanceert Bax. Zo mogen websites voor reizen niet vast aanvinken dat je een verzekering neemt.

Maar de bond is het er niet mee eens dat landen zelf geen betere consumentenrechten mogen instellen dan het EU-niveau. "Landen moeten zelf verder kunnen gaan. Om dat op te geven, moet het voorstel veel beter worden."

Weerstand
Ingewijden melden dat het voorstel voor de kortere garantie en andere plannen stuit op weerstand bij de autoriteiten van Duitsland, Engeland en Spanje. In Nederland heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering opdraagt niet akkoord te gaan met verslechtering van de consumentenrechten.

Bax hoopt dat het Europees Parlement voorlopig niet stemt over het plan.