DEN HAAG - In Barendrecht en Geleen komen twee proefprojecten voor de ondergrondse opslag van het broeikasgas CO2 of kooldioxide. Milieuminister Jacqueline Cramer stelt daarvoor 60 miljoen euro beschikbaar, liet een woordvoerster donderdag weten.

In Barendrecht gaat Shell de kooldioxide, die afkomstig is van industriële bedrijven in de Rotterdamse haven, opslaan in uitgeputte aardgasvelden. In Geleen gaat het om opslag onder diepe steenkoollagen, een project van GTI en DSM.

Er zijn vergunningsprocedures, zoals een milieueffectrapportage, nodig voordat de projecten kunnen beginnen.

Afvangen
De projecten passen in het klimaatbeleid van het kabinet om de hoeveelheid CO2 in de lucht te verminderen. Het zogenoemd afvangen en opslaan van CO2 wordt als een tussenoplossing gezien op weg naar een 'schone' energievoorziening.

Dit voorjaar bleek dat veel Barendrechters niet staan te springen om boven een CO2-veld te wonen. De gemeente zegt zelf "neutraal" tegenover de uitvoering van het project te staan. "Veiligheid van bewoners is een heel belangrijk thema. Pas als alle vragen zijn beantwoord, zal de gemeente zich uitspreken voor of tegen deelname aan dit project", aldus een woordvoerder.

Shell zei eerder al dat de gevaren zijn uit te sluiten. De velden liggen 2 à 3 kilometer onder de grond in een afgedichte laag. Kooldioxide is niet giftig, niet explosief en niet brandbaar. "Mocht er toch gas aan de oppervlakte komen, dan waait het vrij snel uit elkaar."