DEN HAAG - Steeds meer ouderen in Nederland hebben geen recht op een volledige AOW, bijvoorbeeld omdat ze een tijd in het buitenland hebben gewerkt. Begin dit jaar waren er bijna 450.000 onvolledige AOW-uitkeringen. Dat is 3,5 keer zoveel als twintig jaar geleden.

Dat blijkt uit het rapport De Nederlandse samenleving 2008, dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdagmiddag heeft gepubliceerd. Het CBS probeert daarin met allerlei cijfers een samenhangend beeld van de Nederlandse samenleving anno 2008 te geven. Minister-president Jan Peter Balkenende nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Vooral Marokkanen, Turken en andere migranten die in de jaren zestig als volwassene naar Nederland zijn gekomen, hebben een pensioen onder het sociaal minimum. Zij komen in aanmerking voor de bijstand. Het aantal 65-plussers dat een bijstandsuitkering ontvangt, is in tien jaar verdubbeld.

Nederland
Hoewel veel ouderen het niet breed hebben, is de inkomensongelijkheid in Nederland een stuk lager dan gemiddeld in de Europese Unie. In 2006 en 2007, jaren waarin de koopkracht flink toenam, nam de ongelijkheid iets toe.

Vorig jaar had de rijkste 20 procent van de Nederlanders meer dan vier keer zoveel inkomen als de armste 20 procent. De mensen met de hoogste inkomens wonen in het westen en midden. Het noorden kent de laagste inkomens per inwoner.

Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse beroepsbevolking was in 2007 opgelopen tot bijna 40 jaar. In het onderwijs en bij de overheid waren de werkenden gemiddeld het oudst.

De vergrijzing van de beroepsbevolking is bij mannen verder gevorderd dan bij vrouwen. In het onderwijs en de gezondheidszorg leidt dat ertoe dat het aandeel van vrouwelijke werknemers steeds groter wordt.

Buitenland
Buitenlandse ondernemingen spelen in de Nederlandse economie een steeds grotere rol. Het aantal ondernemingen dat in buitenlandse handen komt, neemt toe. Ze dragen inmiddels al voor een achtste bij aan het bruto binnenlands product en verschaften in 2005 aan ruim een miljoen Nederlanders werk.

Buitenlandse ondernemingen zijn bovendien productiever en vernieuwender dan ondernemingen die in Nederlandse handen zijn. Bij die ondernemingen werken relatief minder vrouwen en meer hoogbetaalden.