AMSTERDAM - Meer dan de helft van de Nederlandse werknemers vindt dat hun baas te veel verdient. Ook denken veel werknemers dat leidinggevenden niet begrijpen wat er op de werkvloer gebeurt. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Kelly Services.

Volgens de deskundigen blijkt uit het onderzoek ook dat veel werknemers vermoeden dat hun leidinggevenden het werk op de werkvloer zelf niet kunnen uitvoeren. De experts stellen dat er 'veel zorgen' bestaan op de werkvloer. Die zorgen hebben onder meer betrekking op de salarissen van senior executives en hun prestaties.

52 Procent van de respondenten geeft in het onderzoek aan te vinden dat senior executives te veel salaris ontvangen. 22 Procent van de werknemers zegt harder te werken dan hun baas. Bijna de helft van de respondenten vindt dat men even hard werkt en 18 procent twijfelt. Slechts 14 procent van de werknemers gelooft dat zijn baas harder werkt dan dat hij zelf doet.

Teveel
De zorgen over de hoogte van de betaalde salarissen aan de bazen zijn het grootst onder de vrouwelijke en oudere respondenten. Uit de resultaten blijkt dat 58 procent van de vrouwen vindt dat de bazen teveel salaris ontvangen, vergeleken met 47 procent van de mannelijke respondenten.

Slechts 44 procent van de leeftijdscategorie 20-24 vindt dat de bazen te veel betaald krijgen. Van de respondenten in de leeftijdscategorie 45-54 jaar, deelt 63 procent deze mening. De uitkomsten van het onderzoek tonen volgens de experts een groeiende sceptische kijk van de werknemers naar de manier waarop de salarissen worden bepaald voor senior managers en directeuren.

Wanhoop
Patricia Becker, Algemeen Directeur Kelly Services Nederland, concludeert dat de uitkomsten van het onderzoek 'een diep gevoel van wanhoop' blootlegt over de prestaties van de senior executives. "Werknemers voelen dat veel van de senior leidinggevenden niet volgens de verwachte standaard werken. De respondenten vinden dat het niveau van ondersteuning en begeleiding, nodig om de werknemers te motiveren, ondermaats is."

"Uit het onderzoek komt naar voren dat zelfs vóór de recente wereldwijde financiële crisis, wat weer een nieuw licht op de beloningen werpt, werknemers al niet onder de indruk waren van de manier waarop veel bazen presteerden en daarvoor beloond werden", zegt Becker.

Het onderzoek geeft de meningen weer van meer dan 115.000 mensen in 33 landen, inclusief Nederland.