AMSTERDAM - Migrainepatiënten hebben vorig jaar voor een arbeidsproductiviteitsverlies van 1,7 miljard euro gezorgd. Dat blijkt volgens het NRC uit een nog niet gepubliceerde studie van De Nederlandsche Bank.

De vereniging van hoofdpijnpatiënten had eind 2006 ook een schatting gedaan. Toen kwam zij uit op 1,1 miljard euro.

Volgens vicevoorzitter Leo van Os van de vereniging zijn die kosten grotendeels onnodig. "Als meer mensen de juiste behandeling kregen, zou dat de samenleving zo een kleine miljard kunnen besparen."

Medicijnen
De vereniging zegt dat veel mensen baat zouden kunnen hebben bij het gebruik van betere medicijnen, zogeheten triptanen. President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank, zelf migrainepatiënt en beschermheer van de vereniging van hoofdpijnpatiënten, onderschrijft die stelling. Nu kan hij ondanks wat de Wereldgezondheidsorganisatie een 'invaliderende ziekte' noemt zijn hoofdpijnen met zijn zware baan combineren.

Vanuit zijn functie als beschermheer heeft hij het onderzoek door DNB laten verrichten. Daaruit blijkt dat van de 2,4 miljoen mensen die aan migraine lijden, er nog zo'n 800.000 à 900.000 patiënten zijn die zich niet of onvoldoende laten behandelen. "Stel dat de helft hiervan werkt, dan levert dat een besparing op van 850 miljoen euro", aldus Van Os. De vereniging organiseert morgen de nationale migrainedag.