AMSTERDAM - De helft van de brancheorganisaties verwacht de komende vijf jaar een groei van het ledenaantal. Eén op de drie branchedirecteuren verwacht een fusie of alliantie met andere branches, zo blijkt uit een onderzoek onder branchedirecteuren van MKB-Nederland en Wissenraet Van Spaendonck.

Meer dan negentig procent van de branches werkt op dit moment op enige manier samen met andere verenigingen. Deze trend zal zich de komende vijf jaar voortzetten, zo verwachten branchedirecteuren.

Brancheorganisaties zullen nog meer de belangenbehartiging en dienstverlening richten op de behoeften van specifieke segmenten, zoals ledengroepen voor zzp'ers of vrouwelijke, jonge of allochtone ondernemers. Daar zal dan ook de verwachte ledengroei ontstaan: in vijf jaar tijd zo'n twintig procent.

Onderwerpen
Ongeveer de helft van de tijd van de bracheorganisaties wordt besteed aan belangenbehartiging. Een kwart van de tijd wordt benut voor collectieve diensten (bijvoorbeeld keurmerken en arbeidsvoorwaarden). De resterende tijd gaat naar individuele dienstverlening aan de leden.

De top 3 van belangrijkste onderwerpen die branches voor hun leden zien en waarop zij inspringen zijn ontwikkelingen in de markt, innovatie en arbeidsmarkt. Ook het belang van 'Europa' wordt  door branches onderkend. Uit het onderzoek blijkt dat 52 procent van de branchedirecteuren van mening is dat de rol van Europese koepelorganisaties voor de belangenbehartiging de komende vijf jaar belangrijker wordt.