AMSTERDAM - De Nederlandse staat moet in 2030 circa 12 procent meer belasting heffen dan nu om het huidige serviceniveau te kunnen handhaven. Dit concludeert accountantsbureau Deloitte woensdag in een onderzoek in opdracht van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants.

Volgens de accountants krijgt de overheid in de toekomst te maken met enkele grote extra kostenposten. In hedendaagse euro's gerekend moet hierdoor 28,5 miljard euro aan extra belasting worden geheven. Per Nederlander komt dit neer op bijna 1800 euro.

De kosten van de vergrijzing door onder meer AOW-verplichtingen en stijgende zorgkosten zijn goed voor 7,5 miljard euro. Het terugdringen van CO2-uitstoot en het opvangen van mogelijke gevolgen van klimaatverandering kosten samen 6,5 miljard euro per jaar. De ambities voor de kenniseconomie kosten 8 miljard euro. Tegelijkertijd dalen de inkomsten met 7,5 miljard euro doordat de aardgasbaten sterk teruglopen.

Claim
De accountants hebben ook berekend wat de vermogenspositie is van de Nederlandse staat. Hieruit blijkt dat de staat in totaal 1146 miljard euro aan schulden en verplichtingen heeft. Veruit het grootste deel bestaat uit AOW-verplichtingen. Alle Nederlanders van 15 jaar en ouder hebben gezamenlijk een AOW-claim van 950 miljard euro op de staat.

Ook het klimaatbeleid levert een belangrijke bijdrage aan de schuld. Een voorziening voor investeringen in bescherming tegen de gevolgen van een eventuele zeespiegelstijging bedraagt 36 miljard euro. De doelstellingen voor de reductie van CO2-uitstoot leiden tot een verplichting van 80 miljard euro.