Kostenreductie door economische tegenwind brengt ondernemers terug naar de kern. Zolang reducties niet worden toegepast om af te breken maar om te optimaliseren, zal het de onderneming goed doen.

Door Mathieu Rosier | PricewaterhouseCoopers

Wanneer het economisch tegenzit, zien we bij bedrijven de neiging om in de kosten te snijden op een manier die op de langere termijn schade toebrengt. Het ontslaan van ervaren, dus kostbaar personeel kan tijdelijk lucht bieden, maar het is kapitaalvernietiging als diezelfde mensen nodig zijn om na een recessie weer vaart te maken.

Ook zien we bezuinigingen op de extraatjes zoals het bedrijfskerstdiner, waarmee meestal geen fundamentele bedragen gemoeid zijn en wellicht het laatste beetje optimisme op de werkplek verloren gaat.

Concurrentievoordeel
Vandaag voelt de ondernemer zich gedwongen tot kostenbeperking door economische tegenwind, maar ook los van een mogelijk recessie leidt een verlaagd kostenniveau onmiddellijk tot concurrentievoordeel. Zolang kostenreductie duurzaam en in samenhang met de strategische plannen wordt toegepast.
Quick wins zijn vaak te behalen door het optimaliseren van werkprocessen.

Gesprekken met mensen op de werkvloer brengen vaak sneller mogelijkheden voor efficiëntieverbetering aan het licht dan getheoretiseer in de directiekamer. De meer structurele kostenreductie kan behaald worden door bijvoorbeeld het uitbesteden van werkzaamheden die niet tot de kernactiviteiten behoren, of het implementeren van ICT-oplossingen.

Frisse blik
Wie met een frisse blik en de juiste kennis een bedrijf binnenstapt, ziet mogelijkheden waar de ondernemer zelf niet altijd aan denkt. Terugvorderbare btw in de supply chain bijvoorbeeld kan zomaar geld opleveren. Het optimaliseren van vastgoed, realiseren van schaalvoordelen, samenwerken in de keten of juist het beperken van het aantal leveranciers zijn andere onderwerpen waar vaak besparingen te maken zijn. In mijn ervaring zijn er vaak kostenreducties boven en onder de streep te behalen van tien tot veertig procent.

Vinger aan de pols
De kern van optimaliseren is dat de kostenreducties stevig verankerd worden in de organisatie. Zo vereist het snijden in overhead een goede begeleiding van de werknemers die met minder man/vrouw de klus moeten klaren. En houd de vinger aan de pols.

Wanneer de beoogde efficiëntie niet in de gaten wordt gehouden door een verankering in de manier van werken, zal het niet lang duren voor de oude routines er weer langzaam insluipen en de gerealiseerde kostenbesparing verloren gaat.

Ondernemers, blijf weg van die impuls om de kaasschaaf te gebruiken. Neem zolang de situatie dat toelaat de tijd om te onderzoeken waar kostenreductie samengaat met een blijvende verandering.

Mathieu Rosier is partner Performance Improvement bij PricewaterhouseCoopers.