DEN HAAG - Het kabinet moet topinkomens bij staatsdeelnemingen indammen met een beloningscode. Zo'n code kan regelen dat eerst de beloning voor een hoge functie publiekelijk bekend wordt en dat daarna pas een benoeming volgt.

Op die manier kan de Tweede Kamer nog ingrijpen als bijvoorbeeld een stedelijk vervoerbedrijf een overdreven hoog salaris wil bieden aan nieuwe bestuurders. CDA-Kamerlid Marleen de Pater zal woensdag een voorstel van deze strekking doen tijdens een debat over topinkomens bij de overheid en de semipublieke sector. Coalitiegenoot PvdA vindt het een interessante gedachte.

Vrijheid
De Tweede Kamer spreekt woensdag uitgebreid over topinkomens. Het kabinet heeft een voorstel gedaan voor beloning bij semipublieke organisaties. Daarin staat dat organisaties meer vrijheid behouden naarmate ze verder van de overheid af staan. Dat betekent in de praktijk dat onderwijsinstellingen zich allemaal aan de Balkenendenorm (maximaal 171.000 euro per jaar) moeten houden en bijvoorbeeld energiebedrijven vrij zijn een eigen beloningsbeleid te voeren.

Linkse partijen willen dat meer organisaties aan striktere beloningsregels worden gebonden. PvdA-Kamerlid Paul Kalma vindt bijvoorbeeld dat bestuurders in de zorg en bij woningcorporaties onder de Balkenendenorm moeten blijven. Met het voorstel voor de zorg kan Kalma waarschijnlijk rekenen op een Kamermeerderheid.

Zorg
De SP maakte dinsdagavond de resultaten van eigen onderzoek bekend, waaruit blijkt dat ook in de gehandicaptenzorg veel bestuurders een hoger salaris krijgen dan de minister-president. Van de 53 bestuurders bij 31 instellingen verdienden er 22 meer dan Balkenende, wat neerkomt op meer dan 40 procent, aldus Tweede Kamerlid Renske Leijten.

De partij eist ook dat het kabinet snel openbaar maakt welke bestuurders van woningcorporaties meer verdienen dan de minister-president. SP-Kamerlid Paulus Jansen heeft de salarisgegevens vertrouwelijk mogen inzien en spreekt van schokkende cijfers. "Terwijl de maatschappelijke discussie over de topsalarissen wordt gevoerd, krikken veel corporatiedirecteuren snel hun beloning verder op."

De socialisten vinden dat alle semipublieke organisaties zich moeten houden aan de Balkenende-norm. De organisaties zijn met publiek geld gefinancierd en moeten dus ook onder publiek toezicht komen, luidt de redenering.

VVD
De VVD kan zich in grote lijnen vinden in het kabinetsvoorstel. De partij maakt zich wel zorgen over de grote aandacht voor de kosten van beloning. "We moeten ons niet blindstaren op de inkomenseis. Het gaat ook om de kwaliteit waarmee een functie wordt ingevuld", aldus Kamerlid Willibrord van Beek.