BRUSSEL - De Europese Commissie houdt vast aan de begrotingsregels die gelden voor de EU-landen. Wel zal ze bij de toepassing ervan rekening houden met de uitzonderlijke economische situatie.

Lidstaten die door de crisis een hoger begrotingstekort hebben dan de toegestane 3 procent, worden niet gestraft maar geholpen weer snel onder die limiet te komen. Dat is volgens ingewijden in Brussel de teneur van het stimuleringsplan voor de economie dat voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie woensdag zal presenteren.

Het plan bestaat voor een groot deel uit maatregelen die lidstaten zelf moeten financieren. Voor een aantal EU-landen, zoals Frankrijk, is de ruimte daarvoor echter beperkt, omdat ze al een tekort van 3 procent hebben.

Kringen rond de commissie wijzen erop dat van de EU-begrotingsregels kan worden afgeweken als lidstaten buiten hun eigen schuld in de problemen komen. "We zullen gebruikmaken van de flexibiliteit van de regels", aldus een bron.