DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het belastingplan voor volgend jaar. Belangrijke punten daarin zijn de fiscale bonus voor mensen die na hun 62e jaar blijven doorwerken, het schrappen van de btw-verhoging en een eenvoudigere verpakkingsbelasting.

De oppositiepartijen VVD, SP en PVV stemden tegen. De Tweede Kamer heeft het verlies aan koopkracht voor 190.000 alleenstaaande ouders iets verzacht.

Op initiatief van GroenLinks werd het belastingplan voor volgend jaar zo gewijzigd dat er geld vrijkomt om de daling van de fiscale alleenstaande ouderkorting te beperken. Het kabinet had voorgesteld om die met 840 euro te verlagen, nu is dat nog 582 euro. Dit is vooral gunstig voor alleenstaande ouders met kinderen tussen de 12 en 27 jaar en werkende alleenstaande ouders.