PARIJS - Veel ontwikkelde economieën zitten middenin, of staan aan de rand van de scherpste recessie sinds het begin van de jaren tachtig. Dat blijkt uit een dinsdag verschenen rapport van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

De denktank van de geïndustrialiseerde wereld heeft de verwachtingen in haar jongste rapport sterk naar beneden bij gesteld. "De negatieve voorspellingen zijn uitgekomen", schrijft hoofdeconoom Klaus Schmidt-Hebbel in een toelichting.

De ineenstorting van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers in september veroorzaakte volgens Schmidt-Hebbel een "blackout" op de financiële markten. De paniek die toen ontstond werd beperkt door de monetaire maatregelen van de overheid, maar met name banken moeten hun zaken nog goed op orde brengen. Dit proces vergt enige tijd.

Krimp
De OESO spreekt in de jongste Economic Outlook de verwachting uit dat de economieën van de dertig lidstaten volgend jaar zullen krimpen. De Nederlandse economie krimpt met 0,2 procent. Voor de totale eurozone is er sprake van een negatieve groei van 0,6 procent. Vooral in Hongarije, IJsland, Ierland, Groot-Brittannië en Spanje vallen harde klappen. Veel economieën ondervinden ook de negatieve gevolgen van de sterk afzwakkende huizenmarkt.

De Amerikaanse economie krimpt volgens de OESO in 2009 met 0,9 procent. En in Japan zal er sprake zijn van een krimp met 0,1 procent. In 2010 trekt de groei wereldwijd weer licht aan, vooral dankzij een voorzichtige opleving van de wereldhandel.

Japan
Inflatie verdwijnt voorlopig naar de achtergrond. In Japan is er zelfs een kleine kans op deflatie. Werkloosheid stijgt daarentegen wel sterk. De komende jaren komen in de dertig lidstaten van de OESO circa 8 miljoen werklozen bij. In de eurozone komt de werkloosheid in 2010 uit op 9 procent van de beroepsbevolking. Dit jaar is dat 7,4 procent.

De voorspellingen van de OESO zijn met veel onzekerheid omgeven, aldus Schmidt-Hebbel. Een en ander hangt af van de snelheid waarmee landen de gevolgen van de zware klappen in de financiële sector te boven komen. Het herstel zal naar verwachting langzaam gaan. Vooral consumentenbestedingen komen maar langzaam op gang.

Steun
Om de recessie te boven te komen is "extra macro-economische steun noodzakelijk", aldus de OESO. De organisatie verwelkomt de steunpakketten voor de economie die de afgelopen weken door verscheidene staten zijn aangekondigd. Maar de OESO waarschuwt ook voor de gevolgen van de overheidsuitgaven op de begrotingen.

De VS, die een bedrag van 700 miljard dollar opzij hebben gezet om de financiële sector te redden, zullen de komende jaren een van de zwaarste schulden van alle OESO-lidstaten moeten dragen.