De ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat het kabinet is gekomen met een regeling voor werktijdverkorting voor bedrijven die de gevolgen van de kredietcrisis ondervinden. Er waren veel twijfels en weerstanden tegen de voorstellen hiertoe van werkgevers en vakbonden.

"Het is een experiment dat nog niet eerder is vertoond. De komende maand zal blijken of het gaat werken en uitvoerbaar is voor het MKB. We hopen dat het voldoende is", zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Beide organisaties zullen als dit niet het geval is weer met minister Donner gaan praten.