AMSTERDAM - Studenten zijn over hun stageplekken tevredener dan een halfjaar geleden. Universitair-en hbo-studenten geven nu gemiddeld een 7,3. Een half jaar geleden kwamen ze niet verder dan een 6.

Het hogere cijfer is opvallend, omdat de stagevergoeding met twee tientjes is gedaald naar gemiddeld 255 euro per maand. Dat blijkt dinsdag uit gegevens van de Stagemonitor van bemiddelingsbureau StudentenBureau.

De studenten zijn contenter omdat bedrijven door de kredietcrisis positiever naar stagiairs kijken. Ze zijn meer bij de bedrijfsprocessen betrokken en worden eerder als werknemer beschouwd. Ze krijgen daardoor het gevoel dat ze geaccepteerd zijn binnen het bedrijf.

Uit de Stagemonitor blijkt ook dat studenten in vergelijking met een halfjaar geleden sneller een stageplek vinden. Vorig jaar vond 76 procent in minder dan twee maanden een plek. Inmiddels vindt 85 procent van de stagiairs in minder dan twee maanden een werkplek; bijna 25 procent vindt dat via het eigen netwerk, 21 procent via internet.