DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende noemt de invoering van één belastingtarief van bijvoorbeeld 37 procent "buitengewoon interessant". Het plan vergt echter nadere uitwerking. "Dat doe je niet eventjes in een jaar", aldus de minister-president maandag.

Het idee voor een vlaktaks wordt nieuw leven ingeblazen door het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Het bureau wil er op die manier voor zorgen dat de door het CDA gekoesterde hypotheekrenteaftrek in stand blijft.

Door de invoering van één belastingtarief krijgen mensen ook maar één vast percentage terug van de rente die zij over hun hypotheek betalen. Een vereenvoudiging van het systeem dus. Bovendien wordt daarmee volgens het CDA-instituut lenen minder aantrekkelijk, terwijl sparen gunstiger wordt.

Vereenvoudiging
Volgens de premier zorgt de vlaktaks verder voor een vereenvoudiging van het belastingstelsel en inkomensafhankelijke regelingen in Nederland. Door die regelingen is het voor veel mensen met een uitkering op dit moment niet aantrekkelijk om een baan te nemen.

In 2005 stelde de Raad van Economische Adviseurs (REA) al dat vlaktaks hen zou stimuleren aan de slag te gaan.

Consequenties
De invoering van zo'n taks heeft volgens de premier echter nogal wat consequenties. Het gaat dan onder andere om de gevolgen voor mensen met een laag inkomen. Zij betalen op dit moment nauwelijks belasting en zijn na de invoering van de vlaktaks ruwweg eenderde van hun bruto inkomen kwijt.

Balkenende stelt dat er voor kleinverdieners een toeslagensysteem moet komen.

Overigens koppelde de REA de invoering van een vlaktaks aan een verlaging van de hypotheekrenteaftrek. Dat laatste is volgens de economen nodig om de invoering van één tarief überhaupt financieel haalbaar te maken.