DEN HAAG - Tegen de lijn van het kabinet in, wil het Wetenschappelijk Instituut van het CDA dat de huren sneller kunnen stijgen dan de inflatie. Dat heeft het bureau maandag geschreven in een rapport over de woningmarkt.

Tot en met 2011 mogen de huren niet sneller stijgen dan de inflatie in het voorafgaande jaar. Volgens het CDA-instituut draagt de begrensde verhoging bij aan de kloof tussen de dure koophuizen en de lage huurprijzen van huizen van de woningcorporaties.

De maximale huur wordt bepaald door het zogeheten puntenstelsel, waarin bijvoorbeeld een grotere oppervlakte tot een hogere prijs leidt. De CDA-onderzoekers vinden dat de WOZ-waarde, de waarde die de gemeente toekent aan de woning, onderdeel van dit waarderingsstelsel moet worden.

Locatie
Hierdoor krijgt de locatie van een woning een grotere invloed op de maximale huur die eigenaren mogen vragen. Op die manier zullen de prijzen van huurwoningen in de historische binnenstad beter aansluiten bij die van koopwoningen op die plek.

Het Wetenschappelijk Instituut wil ervoor zorgen dat starters en mensen met een laag inkomen weer een woning kunnen kopen. Door het lage aanbod is een koopwoning voor deze mensen vaak onbereikbaar. Het CDA-bureau stelt dat de overdrachtsbelasting op woningen "een remmende factor op de woningmarkt" is.

Belasting
De belasting van 6 procent op de koopsom belemmert mensen om te verhuizen, waardoor zij te lang in een klein huis wonen. De belasting moet volgens het instituut worden meegenomen in "de vereenvoudiging van het fiscale stelsel".

Dat geldt niet voor de hypotheekrenteaftrek. Ondanks dat dit belastingvoordeel voor huizenbezitters de schatkist elk jaar miljarden euro's kost, is er voor het Wetenschappelijk Instituut "ook vanuit budgettair oogpunt" geen reden om de aftrek te discussie te stellen.

Hypotheekaftrek
Volgens verschillende maatschappelijke organisaties en buitenlandse onderzoeken is de hypotheekaftrek juist een van de oorzaken waarom mensen met een laag inkomen moeilijk een huis kunnen betalen. Omdat mensen door de aftrek minder rente hoeven te betalen, zijn zij bereid meer voor een huis neer te tellen, waardoor de huizenprijzen zijn gestegen.