AMSTERDAM - Ondernemers kunnen geen subsidie meer krijgen voor de aanschaf van apparaten die de arbo-risico's voor werknemers beperken. De zogeheten Farbo-regeling wordt namelijk afgeschaft, schrijft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

De stimuleringsregeling is volgens Donner niet effectief genoeg. Zo’n zeventig procent van de werkgevers zou de apparaten ook zonder subsidie hebben aangeschaft. Bovendien kwam het geld maar in een beperkt aantal sectoren terecht.

Aanvragen voor de Farbo-regeling kunnen tot 1 april 2009 worden ingediend, zolang het budget toereikend is.

Arbobalans
Met de brief heeft de minister ook het rapport Arbobalans 2007/2008 naar de Kamer gestuurd. Daaruit blijkt dat de arbeidsomstandigheden in Nederland, vergeleken met de EU, relatief gunstig zijn. Daarnaast hebben werknemers relatief veel mogelijkheden om het werk zelf te regelen en om zich te ontwikkelen.

Op één punt scoort ons land slechter dan elders in de EU: Nederlandse werknemers, vooral in de zorg en welzijn, onderwijs en overheid hebben vaker te maken met lichamelijk geweld of discriminatie. Het kabinet wil werkgevers en werknemers in de publieke sector ondersteunen om dit tegen te gaan.