AMSTERDAM - Bedrijven en burgers krijgen vaker automatisch een vergunning als de overheid niet op tijd een beslissing neemt over een aanvraag. Dat is het gevolg van de invoering van het principe van lex silencio in 24 vergunningstelsels, waarmee het kabinet heeft ingestemd.

Lex silencio geldt al voor 21 vergunningstelsels, zoals de aanvraag van bouwvergunningen en de monumentenvergunning.

Daar komen nu 24 vergunningen bij. Het gaat onder meer om de vergunningaanvraag voor het sluiten van (ver)huurovereenkomsten van woonruimte en de ontheffing van de elektronische aangifte voor ondernemers. Een aantal van de 24 vergunningen wordt ook vereenvoudigd. Zo wordt de geldigheid van de jachtakte verlengd van een naar vijf jaar.

Regeldruk
Het kabinet wil met het besluit bijdragen aan een vermindering van de regeldruk voor burgers en bedrijven. In het afgelopen jaar zijn alle vergunningstelsels van het Rijk door een onafhankelijk onderzoeksbureau doorgelicht op de mogelijkheid om lex silencio in te voeren. Uiteindelijk zijn daar 24 vergunningstelsels uitgekomen.