DEN HAAG - Het Rijk stelt 400 miljoen euro beschikbaar om de komende vijf jaar verouderde bedrijventerreinen op te knappen. Het kabinet wil zo de wildgroei van bedrijventerreinen tegen gaan.

Het is vaak goedkoper om nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen dan oude op te knappen. Daardoor wordt veel open ruimte opgeofferd, terwijl bestaande bedrijventerreinen minder aantrekkelijk worden. De ministers Maria van der Hoeven (Economische Zaken) en Jacqueline Cramer willen het tij keren door 6500 hectare aan verouderde bedrijventerreinen te herstructureren.

Het kabinet nam op hoofdlijnen een advies over van de commissie-Noordanus. De uitvoering is afhankelijk van overeenstemming met gemeenten en provincies, die mee moeten betalen.