DEN HAAG - De glastuinbouw en de industrie met middelgrote stookinstallaties krijgen waarschijnlijk nog voor de zomer van 2009 te maken met strengere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen, stikstofoxiden, koolwaterstoffen en biobrandstoffen.

Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met een voorstel hiertoe van Milieuminister Jacqueline Cramer. De nieuwe eisen zullen meteen gelden voor nieuwe stookinstallaties. Bedrijven met oude installaties krijgen echter nog tot 1 januari 2019 om te zorgen dat zij aan de normen voldoen.